Seçme ve Yerleştirme

Uygun niteliklere sahip ve şirketi geleceğe taşıyacak insan gücünün istihdamı ana ilkemizdir.

Doğru işe doğru insan seçimi Marshall’da İnsan Kaynaklarının en önemli işlevlerinden biridir. Tüm başvurular; ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel kimlik, ulusal köken, yaş veya engellilik durumuna bakılmaksızın istihdam için değerlendirmeye alınır.

Açık pozisyonların ilanları AkzoNobel Linkedin ve Kariyer.net Marshall sayfalarında yayınlanır.